ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่เว็บไซต์ว่าด้วยการตกปลา ซึ่งในมิติของการแข่งขันเชิงกีฬา ถือว่าเป็นกีฬาทางน้ำที่ได้รับความนิยมระดับหนึ่ง ขณะที่มิติการใช้เป็นกิจกรรมเพื่อการพักผ่อน จัดอยู่ในระดับเฟื่องฟู โดยมีผู้ประกอบการจำนวนมาก เปิดให้บริการกิจกรรมนี้ในเชิงธุรกิจ

มีทำเลทั้งน้ำจืดและทะเล

เรานำเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับกีฬา และกิจกรรมตกปลาไว้ครบถ้วน ไล่ตั้งแต่สถานที่ที่น่าสนใจไปทำกิจกรรม สถานที่จัดการแข่งขันเชิงกีฬา ที่ได้รับความนิยมสูง แหล่งให้เช่าเรือเหมาลำ ออกไปพิสูจน์ฝีมือกลางน้ำ และแหล่งให้บริการแบบแพ็กเกจทัวร์

สำหรับสถานที่ตกปลาเพื่อปลดปล่อยความเครียด มีให้เลือกทั้งแหล่งน้ำจืดและทะเล โดยแหล่งน้ำจืด มีทำเลหลายประเภท ให้พรานปลาเลือกไปแสวงหาความสนุกตื่นเต้น เช่น อ่างเก็บน้ำ เขื่อน แม่น้ำ และบ่อตกปลา ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของแม่น้ำ ที่นักล่าปลานิยมไปทำกิจกรรม ประกอบด้วยแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณจังหวัดปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา และบริเวณต้นน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

ส่วนเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ นิยมไปกันที่เขื่อนศรีนครินทร์ เขาแหลม เชี่ยวหลาน ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ทะเลสาบดอยเต่า และกว๊านพะเยา ขณะที่ประเภทบ่อตกปลา มีเปิดให้บริการจำนวนมากในเขตกรุงเทพฯ

นอกจากแหล่งน้ำจืดแล้ว เรายังนำเสนอสถานที่ชั้นนำด้านการตกปลาทะเลด้วย โดยมีให้เลือกแทบทุกจังหวัดที่ติดทะเล เช่น ตราด ระยอง ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และกระบี่ ซึ่งมีบริการนักท่องเที่ยว ทั้งเรือแบบแพ็กเกจทัวร์ และเช่าเหมาลำ ขณะที่การแข่งขันกีฬาตกปลาทะเล ก็มีให้ไปสัมผัสบรรยากาศประจำทุกปีในหลายจังหวัด