ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาตกปลาทะเลที่จัดเป็นมหกรรมประจำปีในหลายจังหวัด เช่น ชลบุรี ปัตตานีและสตูล พร้อมทั้งได้นำเสนอเรื่องความนิยมของกีฬาประเภทนี้ด้วย