การแข่งขันกีฬาตกปลากล่าวเฉพาะการล่าปลาทะเลนั้น มีการจัดขึ้นในหลายจังหวัด บางรายการจัดติดต่อกันมายาวนาน มีพรานปลาทั้งทีมชาวไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวประมงและชาวต่างชาติเข้าร่วมพิสูจน์ฝีมือกันคึกคัก

รายการใหญ่ที่พัทยา

ที่พัทยา จังหวัดชลบุรีมีการจัดมหกรรมจอมเทียนฟิชชิ่งเกมส์มาเป็นเวลานาน โดยในปี พ.ศ. 2562 จัดเป็นครั้งที่ 13 ช่วงเดือนธันวาคม มีทีมชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมชิงชัยมากถึง 50 ทีม แบ่งการแข่งขันตามประเภทปลาออกเป็น 5 ประเภท คือ

1. ประเภทฉลาม ช่อนทะเลและสาก

2. กระเบน

3. ปลาเกล็ด ได้แก่ ปลาเก๋า แก้ว หมูสี ทองหลางและกะพง

4. ปลาหนัง ได้แก่ อินทรี โฉมงาม ทูแพ ตะคอง เฉลียบและสละ

5. ปลาประเภทอื่น ๆ นอกจากที่ระบุไว้ใน 4 ข้อแรก

อีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจในจังหวัดชลบุรี คือ การแข่งขันบางเสร่ฟิชชิ่งเกมส์ ชิงเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัด โดยจัดประจำปีในช่วงสงกรานต์ที่ชายหาดตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ ซึ่งในปี 2562 จัดเป็นครั้งที่ 3 มีพรานปลาเข้าร่วมจำนวนมาก

รายการดังในภาคใต้

ในภาคใต้มีมหกรรมการแข่งขันกีฬาตกปลาสายบุรี เป็นหนึ่งในรายการได้รับความนิยมสูง จัดขึ้นในเดือนเมษายนหรือไม่ก็พฤษภาคมของทุกปีที่ชายหาดวาสุกรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยจัดเป็นครั้งที่ 32 ในปี 2562 ส่วนปี 2563 ไม่มีการจัดแข่งขันเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19

ปลาชื่อดังส่วนหนึ่งที่ท้าทายนักล่าในรายการนี้ ได้แก่ อีโต้มอญ กระโทง กระมง ตะคองเหลืองและอินทรี ส่วนรางวัลแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ ปลาเกม ทีม บุคคลและรางวัลพิเศษ โดยมีการมอบทั้งโล่รางวัลชนะเลิศแต่ละประเภทและใบประกาศเกียรติคุณ

นอกจากนั้น ยังมีอีกหลายรายการในภาคใต้ที่น่าสนใจ เช่น บาราฟิชชิ่งคัพ จังหวัดสตูล จัดขึ้นที่ท่าเรือปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู การแข่งขันกีฬาตกปลาจังหวัดภูเก็ต และอ่าวนางฟิชชิ่งเกมส์ที่จังหวัดกระบี่